“Gewetenloosheid het hoofd kunnen bieden maakt deel uit van een gezond geweten.” Martha Stout

Personen met een afwijkend moreel kompas leven niet afgezonderd van de rest van de mensheid. Zij groeien op in gezinnen, nemen deel aan het maatschappelijk leven, en oefenen in organisaties, hoog en laag, professionele functies uit. Hun afwijkend moreel kompas blijft veelal verborgen.  Bedrog, manipulatie en misleiding zijn belangrijke  elementen bij pesten en morele intimidatie op de werkvloer. In het  bestrijden van de effecten van psychisch geweld kunnen we aan deze  aspecten niet voorbijgaan.

Wat Flourishh beoogt.
Het is onze missie  seriepesten inzichtelijk te maken zodat de impact van dit fenomeen beheersbaar wordt en slachtoffers adequaat kunnen worden bijgestaan.
Hiermee willen wij (nieuwe) ruimte creëren voor integriteit, rechtvaardigheid en onbevangenheid op de werkplek en in privé situaties.

Flourishh missie

Hoe:

*Informatie delen en bewustzijn bevorderen. (workshops en website)

*Handelingsverlamdheid doorbreken.

*Ervaringen duiden en delen

Meer informatie? Neem contact op.

© Flourishh 2016
Foto: Unsplash.com , Rowan Heuvel