Dit zeggen anderen over ons

Workshop ‘De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek.’
Feedback van HR managers en -adviseurs, vertrouwenspersonen, arbo adviseurs:

“Indrukwekkend, verhelderend en m.i. iets wat iedere vertrouwenspersoon, Hr manager, bedrijfs- maatschappelijk werker en leidinggevende zou moeten bijwonen.”

inhoud:
‘heel erg goed en leerzaam’
‘eye opener’;
‘prima balans theorie, acts, persoonlijke verhalen’ ;
‘informatie erg duidelijk ‘;
‘enorm verhelderend’
‘interessante combi theorie/persoonlijk verhaal/ervaring’
‘Titel waargemaakt’

presentatie/trainers:
‘prettige afwisseling van sprekers, aandacht blijft erbij’
‘trainers ervaring deskundig’
‘indringend door persoonlijke inbreng’
‘fijne mensen’
‘zeer persoonlijk, goede manier’
‘betrokken trainers, verhaal duidelijk gebracht’
‘puur en authentiek’
‘eerlijk’
‘intensief , en goede afwisseling info – reflectie’

Wat heeft deze workshop je gebracht:
‘Veel inzicht’
‘Inzicht in de pester’
‘Het gevoel erbij (dat helpt in het werk)’
‘Stof tot nadenken’
‘Herkenning’
‘Andere blik op wat het doet met mensen die gepest of seksueel geïntimideerd worden’
‘Met andere ogen kijken’
‘Schokkend én verhelderend’
‘Dat er zoveel meer speelt dan waar mensen zich bewust van zijn’
‘Ik ga met hernieuwde energie verder’
‘Dieper bewustzijn en nog meer interesse in thematiek.’

Zou je deze workshop aanbevelen aan anderen?
Unaniem: ‘Ja’, ‘absoluut’, ‘zeker!’
‘Dit verhaal moet iedereen kennen.’

 

Andere programma’s:

Geert Horstmann, voormalig Hoofdcommissaris van politie/korpschef van de regiopolitie Flevoland , tevens portefeuillehouder mensenrechten, minderheden, racisme- en discriminatiebestrijding voor de Nederlandse politie namens de Raad van Hoofdcommissarissen:

“Jullie kunnen, net als destijds bij Politie Flevoland, mensen nieuwe perspectieven laten ontdekken.
Nog steeds moet ik aan jullie denken als ik weer eens geconfronteerd word met vastgelopen en vastgeroeste bedrijven binnen de overheid. Reflecteren op waar je mee bezig bent, hoe je vast zit in (denk )beelden die je eerder belemmeren dan vrij maken in het zoeken naar een nieuwe aanpak danwel een nieuwe kijk op de werkelijkheid is niet veel mensen gegeven. Jullie hebben die gave. Die onorthodoxe aanpak – samen al experimenterend bezig gaan – is behoefte aan. En dat zal uiteindelijk ook de toekomst zijn. Hoe moeilijk en bedreigend dat soms kan zijn.”

 

Babs Rosenmuller, Communicatie & Organisatie  “Het totaalpakket -de betrokkenheid, het op elkaar ingespeeld zijn, er 100% voor gaan, de kunst van het acteren en de kwaliteit van de sessies maakt dat ik hen vol vertrouwen voor diverse opdrachtgevers inzet.
De kracht van de theatermakers is dat ze moeiteloos het acteren verweven met het geven van communicatieadvies. Ze voelen haarfijn aan wat zich afspeelt binnen een groep en wekken dit via improvisatie tot leven. In hun spel leggen ze de vinger op de zere plek. Dit is merkbaar in het publiek: kippenvel. Echter, door serieuze momenten af te wisselen met humor wordt het nooit te confronterend en blijft het constructief. Het publiek herkent zich in het spel en voelt zich hierdoor erkend en serieus genomen. Terwijl de acteurs spelen, houden ze het publiek scherp in de gaten. Ze stemmen hun spel hierop af en gebruiken het geobserveerde voor de nabespreking. De gevoelens die ze ervoeren tijdens het spelen van hun rol delen ze met het publiek. Zo is het voor de toeschouwers niet bedreigend om over hun eigen gevoelens te praten en ontstaat er in korte tijd een veilige omgeving waarin veel wordt bereikt. ” www.rosenmullers.nl