Lezing

lezing pesten en psychopathie flourishh.com

Seriepesten en Psychopathie op de werkvloer.

Pesten op de werkvloer is een veelbesproken fenomeen. Een aspect dat onderbelicht blijft, is het bedrog dat er vaak mee gepaard gaat.
In deze lezing, die ongeveer 60 minuten duurt, wordt stilgestaan bij de relatie tussen pesten en psychopathie, de verschijningsvormen en de grote impact op de omgeving.

Wij roepen vragen op over bestaande paradigma’s t.a.v. pesten, morele intimidatie en psychisch geweld en nodigen uit tot nadenken over een effectieve aanpak en preventie.

Na afloop van de lezing maken wij graag ruimte om plenair van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Voor deze lezing baseren wij ons o.m. op het werk van Marie France Hirigoyen, Tim Field, Gary en Ruth Namie, Martha Stout, Robert Hare, Hervey M Cleckley, Simon Baron Cohen, eigen ervaring en analyse en ervaringen van derden.

“Gewetenloosheid het hoofd kunnen bieden maakt deel uit van een gezond geweten.”
Martha Stout

Voor wie

Kosten
In overleg. Neem gerust contact op.
Vermeld uw naam en telefoonnummer, wij reageren binnen 24 uur.
Of bel: 06 20542072 // 0614448004 

Lezing.
lezing pesten in gezinnen

Doelwit in eigen gezin: wanneer ontheiligen van familie noodzaak wordt.

In deze lezing bespreken wij het fenomeen seriepesten in gezinnen. Ook in gezinnen komt ernstig pesten voor, waneer een agressor een eigen gezinslid systematisch tot doelwit maakt. We staan stil bij:
Symptomen en patronen
Strategieën, projectie en het omdraaien van rollen.
Impact op doelwitten
De vergiftiging van gezinsrelaties
De moeilijkheid en de noodzaak van (h)erkenning van daderschap in familierelaties (in de therapieruimte).

De artikelen op onze website seriepesten.nl leiden tot veel herkenning van bezoekers die op internet zochten naar antwoorden op vragen over hun aanhoudende en onbegrijpelijke familieproblemen. Met deze lezing willen wij het gesprek aanjagen over adequate opvang, begeleiding en therapie voor mensen die doelwit zijn in eigen gezin. Na afloop van de lezing maken wij dan ook graag ruimte voor vragen, reflectie en een plenair gesprek.

Voor wie
Deze lezing is o.m. interessant voor therapeuten, gezinstherapeuten, -begeleiders -coaches, huisartsen, maatschappelijk werkers, mediators, advocaten, professionals uit het onderwijs, studenten in deze vakgebieden en een ieder die vanwege ervaringen belang heeft bij informatie over dit onderwerp.

Kosten
In overleg. Neem gerust contact op via het contactformulier
Vermeld uw naam en telefoonnummer, wij reageren binnen 24 uur.
Of bel: 06 20542072 // 0614448004