Seriepesten – Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek

Bedrog en seriepesten gaan hand in hand. Gevolg: ánderen worden aangesproken op de destructieve daden van pesters en lijden reputatieschade, financiële schade en emotionele schade.

Pesters veroorzaken patstellingen. Om deze vorm van agressie op de werkvloer effectief te bestrijden moeten die doorbroken worden. En dat kan!
Pesten gebeurt meestal subtiel en indirect. Vanwege gebrek aan kennis over seriepesters op de werkvloer werken interventies veelal averechts en escalerend.

In deze informatieve en levendige workshop werpen kijken wij met het oog van een regisseur en dramaturg naar morele intimidatie op de werkvloer en bespreken:

 • Wat pesten in essentie is
 • Waarom seriepesten waarschijnlijk de grootste veroorzaker van structureel pesten in organisaties is
 • Over welke drijfveren het bij seriepesten gaat
 • Welke tactieken en strategieën de seriepester gebruikt
 • patronen en symptomen die daar bij horen
 • Welke misverstanden er rond slachtoffers bestaan
 • Hoe u  van een slachtoffer waardevolle consultant maakt
 • Hoe kunt samenwerken en een geloofwaardige case opbouwt
 • Hoe u (escalatie van) een conflict tussen uw organisatie en slachtoffers voorkomt.
Workshop Dramaturgie van de vergiftigde werkplek

Wat u kunt verwachten in deze workshop
U krijgt heldere, onderbouwde informatie die wordt toegelicht met tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden van ‘good practices’ en ‘bad practices’. U krijgt gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en plenair ervaringen te delen.

Na deze workshop:

 • heeft u zicht op een werkbare aanpak
 • kunt u werken aan weloverwogen beleid rondom pesten in uw/een organisatie
 • kunt u klachten over pesten planmatig benaderen
 • kunt u uw medewerker/ cliënt helpen prioriteren in het belang van behoud van vitaliteit en/of terugkeer in het arbeidsproces

Voor wie
HR medewerkers, P&O medewerkers, vertrouwenspersonen, compliance officers, leidinggevenden, (Arbo-) dienstverleners, loopbaancoaches, mediators, etc.

Programma en praktische informatie:
Visie, theorie, praktijkvoorbeelden
Reflectie/ vragen
Lezing Karin Bosman

Interesse? Neem contact op  

Reacties van deelnemers aan de workshop

De workshopleiders:

Niek Vink en Yolanda de Greeuw
Na een ingrijpende persoonlijke ervaring met seriepesters, raakten wij gefascineerd door de verborgen, sociopate/psychopate/narcistische persoonlijkheid van deze pesters.Wij waren zelf goed geholpen met de inzichten die wij opdeden dankzij buitenlandse websites en literatuur. Het werd daarom onze missie om in Nederland meer inzicht te geven in het fenomeen seriepesten om de impact van deze agressors op hun omgeving te verkleinen.
Meer over Niek en Yolanda

Karin Bosman werkte 20 jaar lang als account manager in de reclame wereld. Zij schreef een boek over haar ervaring met Seksuele Intimidatie: “Spugen op de tosti van Hans.” Dit boek is onlangs ook in een Engelse vertaling uitgegeven. Karin krijgt zowel internationaal als nationaal steeds meer waardering en media aandacht voor haar indringende verhaal en zij geeft lezingen in binnen- en buitenland. Zij is de oprichtster van “About Workplace Harassment’ en zij ontwikkelde de Report App, een tool voor organisaties en werknemers om ongewenst gedrag te melden, inzichtelijk te maken en bewustzijn te creëren. http://aboutworkplaceharassment.com/about/karinbosman.html

Haar boek is hier verkrijgbaar.