Workshop Vertrouwenspersoon 2.0

Geaccrediteerd voor bij- en nascholing: 
https://www.kiwapersoonscertificering.nl/vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon 2.0
*Methodisch én strategisch te werk gaan.
*Zichtbaar, vindbaar en laagdrempelig zijn
*Optimale vertrouwensrelatie met je melder bouwen binnen een vaak ingewikkeld krachtenveld

De workshop Vertrouwenspersoon 2.0 bestaat uit twee dagdelen:
Deel 1: Overdracht en Impact
Deel 2: De dramaturgie van de vergiftigde werkplek

Deel 1 Overdracht en impact
In deze interactieve workshop krijg je tips en tools waarmee je kunt werken aan jouw zichtbaarheid: Waar en hoe kun je die vergroten, en, belangrijk, wát maak je zichtbaar?
Ook bekijken we wat er allemaal gebeurt in de overdracht tijdens een melding. Waarnemen en interpreteren, methodisch en strategisch handelen staan hierin centraal.

We werken met:
Theorie en informatie
Situaties uitgespeeld door professionele acteurs
Oefeningen

Deel 2 De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek

Pesten en morele intimidatie is vaak een structureel probleem binnen een team of een organisatie. In dit dagdeel krijg je veel kennis waarmee je jouw melder beter kunt bijstaan, je eigen (sociale) veiligheid kunt waarborgen en je organisatie van scherp advies kunt voorzien. Meer informatie:
Dramaturgie Vergiftigde Werkplek

Trainers beide dagdelen:
(klik op naam voor meer info)
Karin Bosman,
Niek Vink
Yolanda de Greeuw